کنفرانس معدنکاری میانمار

یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و هفتمین کنگره بین المللی معدن و ... کنفرانس های صنعت، معدن و تجارت میانمار (برمه) سومین کنفرانس فنآوری های معدنکاری ایران دهمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت سومین کنفرانس فنآوری های معدنکاری ایران دومین همایش ملی ایمنی در معادن و صنایع معدنی اولتیماتوم تلگرامی مدودف - دنیای اقتصاد | خبر فارسی .